Bojesen. Claus., * 1948, maler:. grafiker og forfatter.

*28.10.1948 i Kbh- Forældre Ark. Frederic Lord B. og ark., kunsthistoriker Tove Smith. Samliv fra 1985 med cand. psych. senere klinisk psykolog Annette Jacobsen. *6_3.1952 i Kbh. datter af maleren Egill J. og Evelyn Eleonora Halldorsson Jørgensen. Uddannelse: Harald lsensteins Malersk. i 5 år i beg. af I960erne: Kunstakad, Kbh., ark.sk 1968-72. Rejser og udlandsophold: Grækenland 1965; Rom 1965, 1967; 1984: Paris 1964, 1981, 1984. 1986, 1988; N.Y. 1979; Norditalien 1982-84: Tyrkiet 1985: London 1988. 1990. Stipendier og udmærkelser: Ronge 1974.
Stillinger og hverv: Medl. af Stat Kunstfonds indkøbs- og, legatudv. 1984-86.
Udstillinger: KE 1971; Charl. Forår 1972-73; Charl. Eft. 1973; KP 1973: Pro 1973-92: Drøm og virkelighed, Nikolaj, Kbh. 1974; Gyrr 1974-86: Gruppe Passepartout 1978-80; Kunst aus Danemark, Dortmund 1975: Ny nordisk romantik. Lands Konsthal 1975; Arte Fiera, Bologna 1977. 1983: Norsk internat, grafik bien. 1978: Ung da.kunst Charl.borg 1980: Salon de figuration critique, Grand Palais, Paris 1984. 1986: Nv Fotokunst Nikolaj Kbh. 1982: Incontro. Århus Kunstbvgn. m.fl. 1983: Incontro Ibis Ceramiea. Varese, Italien 1983: Peria-spazio d'arte Bra. Italien 1984: Omaggio a Pinot GaIlizio. Teatro Monviso. Cunco, Italien 1984: Spring Gal., Taipei. Taiwan 1984; Anamorfose. Overgaden. Kbh. 1987; Shakti I-IV 1989-93: samt mange andre udst. i ind- og udland. Separatudstillinger: Gal. Torso, Odense 1975-76, 1979, 1981, 1984, 1987. 1989: Gal. Passepartout, Kbh. 1975-77. 1980: Gal. Mebius, Goteborg 1977: Origrafica, Malmo 1978-84: Gal. Vendsborg Kbh. 1982; Gal. Rinaldo Rotta. Genua l983. Gal, Sonne Holstebro 1984. 1989: Gal. Nørballe, Kbh. 1986; Århus Kunstbvgn. 1987; Gal. Helth. Kbh. 1989, 1993.
Værker: Maleri: De amerikanske ludere (1971. Sønderjyll. Kunstmus.): De tre amerikanske gratier (1973): Venus med stok i landskab ( 1974): Hornmage å Tizian (1974); Den hængte Skt. Georgs drage (1974. Ribe Amts Fond): Et stk. afhugget hestehoved (1975, Stat. Kunstfond): Nature Morte (1976. Sønderjyll. Kunstmus.): 3 akvareller (1984, Odense Rådhus); Dies Irae. Love Letters from Heaven (1986, Esbjerg Statssk.); Orientalsk rebus I (1988); Orientalsk rebus Il (1989): 12 arbejder på papir (acryl. oliekridt 1989, Patentdir., Tåstrup). Grafik: Homo Sapiens (serie, ætsninger 1972); Venus (off-set mappe 1975): Eksperimental foto (cibercrome 1981, Aarhus Kunstmus.); Eksperimental fotos (1982, Malmo Mus.); Serigrafi (1982, Storstrøms Kunstmus.): Månefåret. nasobemet og midnatsmusen - syner fra jord og Himmel - & midt imellem (52 ætsninger insp. af Chr. Morgensterns digte. 1985. Kastrupgaardsaml): Four Elements (5 akvatinter 1988, s.m. Hsiao Chien, smst.): Dæmoner og Ikoner (5 kobbertryk i farver 1990. smst.): Prometeus ( 5 kobbertryk 1992, smst.). Skulptur: Istedløven (bronze 1975, Sønderjyll. Kunstmus.). Litterære arbejder: Angstens Alter (ill. digtsaml., 1965); Tegn og symbol i Arkitektur (privattryk 1969); The Viking Heaven... i: Il cielo dei Vichinghi 1, 1984 (Milano/Kbh. 1984): En indførelse i Shakti og nogle synspunkter om kunst i: North-lnf. 167. 1989; Arte Pouvre Oggi i: Paletten 1984: Billedglæde & kunstpolitik og de sure realiteter i: Glostrup Kunstavis 1989 og Hrymfaxe 1990; endv. art. i Hrymfaxe 1976-92 samt red. af Gyrr-Bibl. 1-15. 1973-85.

Claus Bojesen bevægede sig fra begyndelsen af 1970erne i hastigt tempo fra symbolisme og tachisme til surrealisme. I midten af 1970erne arbejdede han med citater fra renæssancekunst og med Goyas hestehoved. B.s billeder handlede om en forurenet fremtidsverden, ofte formuleret i nature morter, som han kaldte .,dræbt natur". I det store maleri De tre amerikanske gratier blandede B. de klassiske gratier med tanker om USAs rolle i Vietnamkrigen. B. var mest påvirket af surrealismen i årene 1971-82, hvor hans maleri og grafik forholdt sig til psykoanalytiske teorier, især Freud og Jung. Tiden fra 1982 til 1985 blev en brydningstid som følge af, at hovedparten af B.s produktion var blevet ødelagt ved en atelierbrand i 1982. B. forlod det nøjagtige, surrealistiske figur- og landskabsmaleri. Begyndte at arbejde med automattegninger og at bruge tegninger og optegnelser fra rejser. I Norditalien mødte B. i 1982 den kinesiske kunstner Hsiao Chien. Venskabet med Chien og dennes blanding af kalligrafi og vesterlandsk kunst fik afgørende betydning for B., der har famliemæssige rødder i Kina og Japan. Ligeledes betød mødet med den byzantinske og islamiske kunst under rejser til Istanbul og afsides liggende egne i Østtvrkiet i 1985 et kunstnerisk skred i retning af dyrkelsen af farven som udtryk for psykiske stemninger og af ornamentet, som B. oplevede det i kurdiske og persiske tæpper. B. havde helt tilbage til 1973 malet figurer, der forholdt sig til fladen, som det ses i orientalsk maleri, B. fortsatte nu med at arbejde med flere lag af billeder, hvor blandingen af figurer - øjet, slangen, trappen - og rent abstrakte ornamenter, danner billedeventyr i et malerisk frigjort udtryk. For B. har den kollektive virksomhed altid været vigtig. 1 1973 blev han medlem af Pro, i 1974 af Gyrr. året efter af Passepartout 2, og han har i forbindelse med disse engagementer publiceret såvel teoretiske overvejelser som biografier af kollegerne.

Litteratur: Ole Vincent Larsen i: C.B.. Gal. Ahorn, Kbh. 1974; Eric Kaare i: Internat. Grafik vol.7, nr. 28 4, 1976-79, 99; Virtus Schade: C.B.s Utopia, Kbh. 1977; HanneAbildgaard i: Kunstklubben, Allingåbro 1984; Ole Vincent Larsen i: C.B., Gal. Ægidius 1983: Knut Andersson i: C.B., Origrafica, Malmø 1984: Pol. 28.1.1986; 23.4.
1992; Virtus Schade i: C.B.. Århus Kunstbygn. 1987; Virtus Schade i: Bragesnak 1. 1989, 29; Jyll.p. 25.9.1990; C.B. i: C.B., Gal. Torso 1992. P.K.M.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere / Klik her